Alfons González i Leal-  Secretari

SECRETARI GENERAL 

Nascut a Barcelona, sóc veí del municipi des del 2005. 

Funcionari d'administració local amb habilitació de caràcter nacional. Sub-escala Secretari-Intervenció de l' Administració Local des de l'any 1989.Titular en propietat de la plaça de Secretària-Intervenció de Sant Joan les Fonts per concurs unitari del Ministeri per a les Administracions Públiques des de l'1 d'abril de 1996.

  • Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona
  • Màster en Gestió Publica per la Universitat Autònoma de Barcelona
  • Post grau en Dret tributari local per la Universitat de Barcelona
  • Membre del Col•legi de Secretaris, interventor i tresorers d'administració local de Girona
  • Representant de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya en els tribunals de selecció de personal al servei de les entitats locals

FUNCIONS:

La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora dels Basis de Règim Local, i el Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, determinen per a l'escala de Secretària-Intervenció les següents funcions:

1.La fe pública i l'assessorament legal preceptiu.
2.Control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i pressupostària, comptabilitat i recaptació.

Els funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional desenvolupen les seves funcions sempre sota els principis de justícia, igualtat i no discriminació. Les seves actuacions es guiaran per la promoció i la remoció d'obstacles que impedeixin el respecte als drets humans i llibertats ciutadanes amb la finalitat d'evitar discriminacions per raó de naixement, raça, sexe, religió, llengua, cultura, opinió o qualsevol altra circumstància personal i social.

El funcionari d'administració local amb habilitació de caràcter nacional actuarà d'acord a les lleis, els reglaments i les normes i instruccions que siguin aplicables al compliment dels seus deures i, en tot cas, romandrà sempre fidel a l'esperit i al text de la Constitució Espanyola, a la normativa Autonòmica i Europea i als principis de conducta del Codi Ètic

 

Tornar al llistat

Aquest espai web utiliza cookies pròpies i de tercers per tal de millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisis de la seva navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí

Accepto