Indicadors

En aquests apartats pot accedir a una àmplia informació financera i pressupostària, com l’evolució de l’endeutament i indicadors absoluts i relatius per habitant com despesa, inversió, període mitjà de pagament o autonomia fiscal.

Indicadors corresponents a la liquidació de l'exercici 2015

Indicadors corresponents a la liquidació de l'exercici 2014 


 

Rendició de comptes i endeutament

Pressupostos rendits al Tribunal de Comptes i principals indicadors pressupostaris

Pot accedir a tota la informació pressupostària tramesa per l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts al Tribunal de Comptes corresponents a exercicis rendits dins els terminis legals

Any 2015 Balanç, Compte de Resultats i Liquidació del Pressupost

Any 2014 Balanç, Compte de Resultats i Liquidació del Pressupost

Any 2013 Balanç, Compte de Resultats i Liquidació del Pressupost

 

ENDEUTAMENT MUNICIPAL a 31 de desembre de 2016

L'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera -LOEPYSF-, en la redacció que en fa la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control de la deute comercial al sector públic, disposa que en el supòsit que la liquidació pressupostària se situï en superàvit, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció de deute. I que, a aquests efectes, s'entén per superàvit la capacitat de finançament segons el sistema europeu de comptes i per endeutament deute públic a l'efecte del procediment de dèficit excessiu tal com es defineix en la normativa europea.

 

L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts per Decret de data 27 de febrer de 2017, ha aprovat la liquidació de 2016, la qual cosa modifica l'endeutament a data 31 de desembre 2016, com s'expressa a continuació:

Situació actual

El rati de deute viu passa ser de 98,46 %, que en conseqüència estarà per sota del sostre legal del 110 %

  

Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals

Des de la Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals s'ha potenciat la creació d'un Observatori de Govern Local com a instrument per a la recopilació sistemàtica d'informació d'aquest nivell de govern. Una de les finalitats del projecte és la construcció d'una base de dades que operi com un sistema d'informació i de coneixement útil al servei de cada municipi, de les altres institucions i del món acadèmic. Els municipis participants reben un informe que inclou una síntesi de la informació que van facilitar comparada amb la mitjana de Catalunya, la de la seva província, el seu tram de població i el seu tram de volum pressupostari.

Podeu accedir a la seva web aquí: http://pisunyer.org/observatori-de-govern-local

L'Ajuntament de Sant Joan Les Fonts, és des de fa anys un municipi participant. Podeu accedir a l'informe 2015 aquí
 

Aquest espai web utiliza cookies pròpies i de tercers per tal de millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisis de la seva navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí

Accepto