Fraccionament

Es pot fraccionar o ajornar el pagament dels deutes tributaris i altres deutes de dret públic, en període voluntari, si ho demanen les persones que hi estan obligades, quan la seva situació economicofinancera, discrecionalment estimada per l’Administració, els impedeixi transitòriament el pagament dels seus deutes. 

Qui ho pot demanar? 

Qualsevol persona física o jurídica, o que actuï en representació d’aquesta, titular de deutes amb l’Ajuntament de Sant Joan Les Fonts.

Quins documents s’han de presentar?

 1. Imprès de sol·licitud d'ajornament/fraccionament, degudament omplert i signat.
 2. Fotocòpia del DNI/NIF o targeta d'identificació fiscal del titular del deute. 
 3. Autorització del titular del deute al compareixent (si s'escau). 
 4. Original i fotocòpia del DNI/NIF de la persona autoritzada pel titular. 
 5. Original i fotocòpia del DNI/NIF del representant legal, en el cas de societats o d'altres persones jurídiques.
 6. Original i fotocòpia de l'escriptura de poders del representant de la societat o d'altres persones jurídiques. 
 7. Ordre de domiciliació bancària (SEPA).
 8. Fotocòpia de la llibreta o document acreditatiu del número de compte bancari.
 9. Documentació relativa de la manca de liquiditat o referent a la situació financera:                    

           a. Fotocòpia de la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques o declaració de l'impost de societats del darrer any, de la unitat familiar. 

           b. Fotocòpia de la pensió. 

           c. Fotocòpia del subsidi o prestació d'atur.

 

   10. En el supòsit de no obligació de presentar la declaració de la renda s'ha d'aportar certificat de l'Agència Tributària, i en el supòsit de no rebre cap pensió o prestació s'ha d'aportar certificat de la Seguretat Social i/o de l'INEM.

   11. Qualsevol altre document o justificant que es consideri oportú per avaluar la situació economicofinancera del sol·licitant. 

Quin preu té? 

És gratuït. Si bé la tramitació no comporta despesa, l'ajornament o fraccionament suposa l'abonament dels interessos de demora. 

En quines dates es pot fer? 

En qualsevol moment. 

Com i on es pot presentar? 

Personalment a: 

Servei d'Atenció al Ciutadà
Registre General
Ctra d’Olot 32 17857 Sant Joan Les Fonts. Telèfon 972 290052 

Per correu postal (ordinari o certificat): 

Registre General
Ctra d’Olot 32 17857 Sant Joan Les Fonts. Telèfon 972 290052  

 

Sol·licitud de fraccionament

 • Normativa general PDF 
 • Descarregar la sol·licitud PDF

Aquest espai web utiliza cookies pròpies i de tercers per tal de millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisis de la seva navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí

Accepto